Kućni pritvor osumnjičenom za pretnje novinarki Zani Cimili

Sud je naime, odbio predlog Višeg javnog tužilaštva za određivanje klasičnog pritvora za V.N. jer smatra da se i blažom merom može obezbediti nesmetano vođenje ovog krivičnog postupka.

visi, sud,, beograd

U saopštenju Višeg suda se precizira da je sudija za prethodni postupak u ponedeljak doneo rešenje kojim je prema V.N odredio meru zabrane napuštanja stana uz zabranu koristi internet. Istovremeno je V.N. upozoren da ukoliko prekrši navedenu zabranu, njemu može da bude pritvor.

Protiv ovog rešenja osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo žalbe u roku od tri dana krivičnom vanpretresnom veću, navodi se u saisopstenju suda.

Kućni pritvor može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja okrivljenog u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija ali najduže dok ne istekne vreme izdržavanja kazne izrecene u prvostepenoj presudi.

V.N. se tereti za krivična dela ugrožavanje sigurnosti i izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.