Fiskalni savet: Fiskalni deficit od 0,5 odsto dobro postavljen

“Nacrt propisuje odgovarajući, nizak fiskalni deficit koji garantuje makroekonomsku stabilnost i predstavlja dobar osnov za izradu budžeta”, rekao je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.

fiskalni savet

Ovo su dobri ciljevi ako vlada bude stajala iza svog dokumenta, rekao je Petrović i dodao da je ključno da vlada ostane pri tom planu.

Istakao je da je predviđeno smanjivanje javnog dug za dva procentna poena BDP-a godišnje i da se dug približava nivou od 45 odsto BDP-a u 2022.

“Vlada predviđa izbalansirani budžet u sledeće tri godine, što će omogućiti dalje smanjivanje duga i da se približi nivou od 45 odsto na kraju ovog perioda, što treba da obezbedi makroekonomsku stabilnost”, naglasio je Petrović.

Fiskalni savet je zvanično objavio mišljenje na nacrt Fiskalne strategije za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Planiran je nizak fiskalni deficit od 0,5 odsto BDP-a u srednjem roku.

Javni prihodi i rashodi planirani su kredibilno odnosno nema izraženih rizika, smatra Fiskalni savet.

Takođe, penzije i plate u javnom sektoru prate rast privrede, što je dobro i jedino održivo rešenje.

Fiskalni prostor je ograničen, nema novca za sve najave, a pravi prioriteti su infrastruktura i smanjenje poreskog opterećenja zarada.

Najveći reformski izazovi su platni razredi u opštoj državi i EPS.

Prvi put posle 2011. nacrt Fiskalne strategije pripremljen je na vreme, ističe Fiskalni savet.