Pokrajina dodelila sredsta visokoobrazovnim ustanovama za nastavak usavršanjavanja

Putem tri javna konkursa, resorni sekretarijat izdvojio je sredstva za finasiranje naučno-istraživačkih projekata nacionalnih manjina, projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u oblasti umetnosti, kao i projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

pokrajinska, vlada

Na raspisana tri javna konkursa i sredstva, u iznosu od 41 milion dinara prijavilo se više od 180 visokoobrazovnih institucija sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine.

“Kada su upitanju kratkoročni projekti šta reći, sama činjenica da je 189 aplikacija pristiglo za 36 projekata, pravničlim jezikom govoreći, transparentnost je izrodila konkurentnost”, rekao je profesor doktor Zoran Milošević.

Poverenje i podršku pokrajinski sekretarijat pružio je odabranim istraživačkim projektima, naglasivši njihovu važnost za održivi razvoj pokrajine, kao i poziv mladim istraživačima da i dalje prate javne konkurse kako bi u njima učestvovali.