Uključiti Ministarstvo u nabavku softvera za proveru dokorat

Predsednica KONUS-a, profesorka Ivanka Popvić, rekla je da je Zakonom o visokom obrazovanju predviđeno da univerziteti proveravaju originalnost rukopisa doktorskih disertacija i dodala da se u Srbiji u proseku godišnje odbrani od 1.200 do 1.300 doktorata.

rektorat beogradski univerzitet

Prema njenim rečima, univerziteti su do sada kroz različite projekte nabavljali softvere kojima su proveravali da li je disertacija plagijat i dodala da Univerzitet u Beogradu koristi softver iThenticate.

”Imajući u vidu značaj doktorskih disertacija na nacionalnom nivou, smatramo da bi bilo dobro kada bi nam Ministarstvo pomoglo da na nacionalnom nivou obavimo javnu nabavku tog softvera koji bi omogućio da sve članice KONUS-a po nižim cenama nabavljaju taj program”, rekla je Popovićeva novinarima posle današnje sednice KONUS-a.

Ona je pojasnila da cena softvera zavisi od broja karaktera koji se proveravaju, te da se, ako se poroverava veći broj disertacija, postiže niža cena softverskog programa.

”Zato je nama u interesu da zajednički nastupamo u nabavci softvera i ako prikupimo sve disertacije koje se brane u Srbiji na godišnjem nivou, možemo postići maksimalan popust za sve, ne samo za Univerzitet u Beogradu, već i za manje univerzitete”, rekla je Popović.

Članice KONUS-a su osam državnih i deset privatnih univerziteta.