Đukić: Pojedinci u Crnoj Gori izmišljaju istoriju

Đukić za Politiku kaže da, nažalost, nisu objavljeni drugačiji stavovi prema ovom pitanju, koje spada isključivo u domen autonomnog crkvenog prava, a ne ustavnog prava ili uopšte državnog svetovnog prava.

podgorica crnogorci milenijum

“Mišljenje sadrži i stav da je imovina koju su verske zajednice koristile do 1. decembra 1918. bila u državnoj svojini. Ove tvrdnje nisu potkrepljene pozivanjem na konkretne pravne propise. Razlog je, naravno, to što oni ne postoje”, kaže dr Đukić.

Iako je, kaže, ovo pitanje koje nema praktičan značaj, potrebno je još jednom ponoviti da s aspekta pravoslavnog crvenog prava u Crnoj Gori nikada nije postojala autokefalna pravoslavna crkva, pa samim tim nikada nije ni ukinuta.

“Imovina eparhija u Crnoj Gori bila je u njihovoj svojini, o čemu svedoči i popis zatečene državne imovine iz 1919. i ostala je u njihovoj svojini i nakon stvaranja SPC. Ako se budu primenjivali savremeni međunarodni standardi, kojima se štiti neprikonovenost prava svojine, tako će ostati i u budućnosti”, kaže dr Đukić.

Ukazuje da je sadržaj akta Venecijanske komisije, koji ima savetodavni karakter i formalno pravno nije obavezujući, izazvao oprečne komentare u javnosti.

A razlog tome je činjenica da je mišljenje Venecijanske komisije tako formulisano da pruža osnov predlagačima, ali i kritičarima spornog predloga, da njim budu donekle zadovoljni.