Golootočka tragedija u knjizi Vuksana Kneževića

SREMSKI KARLOVCI –

Član Udruženja književnika Srbije, jedan od najmlađih političkih zatočenika Golog otoka, autor književnog opusa s tematikom o Golom otoku i njegovim posledicama, Vuksan Knežević, svoje najnovije delo “Tito i poslednje suze moje majke” predstavio je na Fakultetu za Menadžment u Sremskim Karlovcima.

...

Dirljivo naslovljeno, Kneževićevo delo, nastalo u godini u kojoj se obeležava sedam decenija od formiranja, kako navodi autor, “jedinog koncentracionog logora u Evropi posle Drugog svetskog rata – Golog otoka”, progovara o trajanju i razmerama posledica osnivanja i postojanja tog logora.

vdnevnik7

“Žrtve diktature jednog vremena”, ističe Knežević, “predstavljene su kroz lik majke i njene suze koje se uglavnom odnose na posledice golootačke tragedije”.

“Nezaborav, suze, Tito – ko je to?”. “Posle Tita – titoizam”, neki su od podnaslova dokumentarističke knjige koja opominje, iz perspektive autora ukazuje na pouzdanu istinu i donosi sudove o vremenu nepravde, koja se više ne može ispraviti.

[embedded content]