Ja biram: “Narodna igra”

Većina učenika sa ovog odseka dugogodišnji su članovi mnogih kulturno-umetničkih društava i poručuju da scenu, svetla i aplauze publike ne bi menjali za mnoge druge stvari, zbog čega svakodnevno predano uče i vežbaju pohađajući neke od predmeta poput tradicionalnog pevanja i igranja, etnomuzikologije, solfeđa, ali i časove klasičnog baleta.

baletska, skola

Ko se još ne seća “muka” zvanih palatalizacija, sibilarizacija ili jotovanje? Gramatika kao sastavni deo završnog ispita iz srpskog jezika mnogim malim maturantima stvara probleme, pa ćemo se u ovoj emisiji posvetiti razjašnjavanju upravo tih pojmova.

Tinejdžerke Mila i Sara polemisale su o načinima kako se formira karakter, od čega sve to zavisi i kako nadograđivati sebe kroz jačanje samopouzdanja…

Nedelja, 14. april, RTV1, 9,25 časova

Urednica emisije: Vesna Konja

U ulogama tinejdžerki: Sara Makragić i Mila Pajić