Akademac: Resavska škola

Da li su kazne blage?

akademac, resavska, skola

Kakve su kontrole pred polaganje ispita?

Ima li profesor pravo da pregleda studenta?

Na koje se sve načine krade znanje?

Da li su studenti koji kradu znanje uopšte konkurencija na tržištu -studentima koji vredno uče?

Kakav sistem vrednosti negujemo?

Pored studenata UNS, za Akademac govori i profesor FTN-a-Nenad Simeunović

Urednica i scenaristkinja: Tamara Burević

Emisija na programu: nedelja 14.april, RTV1, 13,30 časova

Režija: Nedeljko Budak

Voditelji i saradnici: Bosiljka Djikanović i Danilo Lučić