Danas proba male mature iz maternjeg jezika i kombinovani

BEOGRAD –

Mali maturanti imaće danas probni završni ispit iz maternjeg jezika, odnosno kombinovani test koji obuhvata istoriju, geografiju, fiziku, hemiju, biologiju.

Prvog dana osmaci su rešavali test iz matematike.

mala, matura,, probni, test

Uloga probnog završnog ispita je da se učenici i nastavnici pripreme na procedure koje ih čekaju na samom završnom ispitu.

Svaki test na probnom završnom ispitu ima po 20 zadataka koji će biti podeljeni u tri nivoa – osnovni, srednji i napredni.

Podjednako će biti zastupljena pitanja otvorenog i zatvorenog tipa – zadaci gde učenik mora da dopuni neku reč, kao i oni na zaokruživanje.

Završni ispit za osmake biće organizovan 17,18. i 19. juna. Svi osmaci moraju polagati malu maturu, koja predstavlja zvaničan završetak osnovnoškolskog obrazovanja.

Uspeh sa male mature važan je i zbog upisa u željenu srednju školu. Uspeh iz osnovne škole nosi 60 bodova, dok će na tri testa ukupan maksimalan broj bodova biti 40.