Nova ulaganja grada u komunalnu policiju

NOVI SAD –

Član Gradskog veća za komunalne delatnosti Vladimir Stojković posetio je Komunalnu policiju Grada Novog Sada povodom obeležavanja osam godina njihovog rada. U novembru 2010. godine, u skladu sa Zakonom o Komunalnoj policiji, u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obrazovana je Komunalna policija, čijim radom se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Novog Sada, a u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata.

“Komunalna policija već osam godina radi u interesu građana i njihove bezbednosti, vodi računa o redu, daje savete i sankcioniše kada je to potrebno, a značajna je pomoć u radu redovnog organa reda i mira. Na Gradu je da pomogne da što bolje obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Kao što smo i najavili prošle godine nastavili smo da ulažemo u opremu komunalne policije i Grad je obezbedio dva nova putnička i jedno terensko vozilo što će umnogome doprineti kvalitetnijem i efikasnijem obavljanju komunalno-policijskih poslova s obzirom na teritorijalnu rasprostranjenost Grada Novog Sada i konfiguraciju terena prigradskih naselja koja su takođe predmet kontrole i preventivnog rada ovog sektora”, rekao je Stojković čestitajući osmogodišnjicu rada pripadnicima Komunalne policije.

komunalna, policija

Načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove Miroslav Laketić rekao je da trenutno Komunalnu policiju Grada Novog Sada čine tri šefa odeljenja i 47 komunalnih policajaca.

“Tokom ove godine prirodnim odlivom službu je napustilo sedam komunalnih policajaca, ali je na njihovo mesto došlo pet novih koji su u ranijem periodu uspešno završili kurs i prošli obuku osposobljavanja predviđene Zakonom o komunalnoj policiji. Od početka godine službi Komunalne policije sugrađani su se obratili više od 13 hiljada puta i za taj vremenski period izdali smo preko 2300 prekršajnih naloga na osnovu raznih odluka koje primenjujemo. Takođe smo pružili više od pedeset asistencija inspektorima Uprave za inspekcijske poslove tokom sprovođenja određenih mera, a bili smo angažovani i prilikom održavanja svih značajnijih manifestacija za Grad Novi Sad”, naglasio je Laketić.

Pavlović Milorad i Jugović Bogdan proglašeni su za najbolje komunalne policajce ove godine, a član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković uručio im je prigodne poklone.