Kikinda: 313 prijava nasilja od početka godine

Tokom 2018, zbog nasilja u porodici, kikindskom Centru za podršku ženama obratilo se 127 žena. U istom periodu, putem SOS telefona, bilo je 199 poziva za pomoć i podršku.

nasilje, zene, zenama

“A ukupno se na SOS telefon javilo 105 žena, što nam pokazuje da se neke žene više puta javljaju radi psiho-socijalnog osnaživanja i podrške u sudskim postupcima, koji nažalost jako dugo traju u našoj zemlji”, kaže Afrodita Matić, saradnica Centra za podršku ženama Kikinda.

Prema podacima kikindskog Centra za socijalni rad, od 313 prijava nasilja tokom ove godine, oko 25 odsto slučajeva je već evidentirano, odnosno to je nasilje koje se ponavlja.

“U odnosu na period pre donošenja Zakona, uvećan je broj prijavljenih slučajeva. Mi smo, recimo u 2016. imali oko 180 prijavljenih slučajeva nasilja. Žene su svakako osnažene donošenjem novog Zakona”, smatra Radislav Ivetić, direktor Centra za socijalni rad Kikinda.

Bolji zakonski okvir, uspešna saradnja nadležnih institucija i civilnog sektora, 24-časovno dežurstvo mobilnog tima svakako doprinose uspešnijoj borbi protiv nasilja, kao i daljem procesuiranju – postupka koji će se voditi prema nasilniku.

“Ove godine imamo 24 presude o izrečenim merama zaštite. Naravno, neki predmeti su još u toku. Saradnja sa policijom i Tužilaštvom je i dalje izuzetno dobra. Treba napomenuti da ove godine nismo imali slučajeve smeštanja žena u sigurnu kuću, a tome je svakako doprinelo izricanje hitnih mera, kojih je ove godine bilo oko 200”, ističe Ivetić.

Za razliku od prethodnih godina, najviše prijava i poziva upućenih Centru za podršku ženama odnosilo se na slučajeve psihičkog nasilja, koje najčešće prati i fizičko nasilje.

“Žene trpe i jednu i drugu vrstu nasilja, a i dalje se ređe prijavljuju ekonomsko i seksualno nasilje, koji nisu dovoljno prepoznati kako ni kod samih žena, tako ni u društvu”, kaže Afrodita Matić.

Kampanja aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je zapravo borba koja traje 365 dana u godini, a u toj borbi moraju učestvovati svi – od institucija, medija do samih građana. Jedino na taj način toj borbi dajemo pravi smisao.